JAVSCONGRESS ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER KONGRESİSempozyum nerede yapılacak?

 

Yayınlar doçentlik ve akademik teşvikte geçerli mi?

 

Tam metin göndermek zorunlu mu?

 

En fazla kaç sunum yapabilirim?

 

Program nasıl olacak?